HBoonstraFotografie, gevestigd aan Jaarsveldstraat 61, 2546 CL, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.hboonstrafotografie.com 

Jaarsveldstraat 61

2546 CL Den Haag 0639291064

 

H.J. Boonstra is de Functionaris Gegevensbescherming van HBoonstraFotografie. Zij is te bereiken via info@hboonstrafotografie.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

HBoonstraFotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

HBoonstraFotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Ras

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

HBoonstraFotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren  

- HBoonstraFotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

HBoonstraFotografie verwerkt uw persoonsgegevens zodat de foto's gemaakt tijdens een fotoshoot verstuurd kunnen worden, betaald kunnen worden of omdat ik bij u thuis kom voor een fotoshoot. Zonder deze gegevens kan ik mijn werk niet uitvoeren en u niet tot dienst zijn. 

 

De grondslag hiervan is toestemming; u heeft uw gegevens aan mij verstrekt zodat ik u ten dienst kan zijn. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HBoonstraFotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HBoonstraFotografie) tussen zit. HBoonstraFotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Adobe Photoshop en Lightroom
  • Apple software
  • Office 365
  • Apple Imac

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaar persoonsgegevens 2 jaar. Na 2 jaar worden de gegevens verwijderd. Deze gegevens worden bewaard, omdat het soms wettelijk nodig is en indien er toestemming gevraagd dient te worden voor het gebruik van foto's of video's voor promotie van HBoonstraFotografie. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HBoonstraFotografie deelt geen persoonsgegevens met derden

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

HBoonstraFotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HBoonstraFotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hboonstrafotografie.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

HBoonstraFotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

HBoonstraFotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hboonstrafotografie.com.

 

HBoonstraFotografie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 

HBoonstraFotografie maakt gebruik van beveiligingssoftware (firewall en virusscanner) om uw persoonsgegevens te beschermen. Toestemmingsformulieren voor het gebruik van foto's of video worden opgeslagen in een speciaal beveiligde omgeving op de pc.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. HBoonstraFotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hboonstrafotografie.com, dan verwijder ik deze informatie.

 

 

 

HBoonstraFotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                       > 2 jaar > Zodat ik indien nodig contact met u kan opnemen voor eventuele promotie of                                                                         leveren van diensten

Personalia                                  > 2 jaar > Zodat ik indien nodig contact met u kan opnemen voor eventuele promotie of                                                                         leveren van diensten                        

Adres                                          > 2 jaar > Zodat ik indien nodig contact met u kan opnemen voor eventuele promotie of                                                                         leveren van diensten

 

Telefoonnummer                         > 2 jaar > Zodat ik indien nodig contact met u kan opnemen voor eventuele promotie of                                                                         leveren van diensten

E-mailadres                                > 2 jaar > Zodat ik indien nodig contact met u kan opnemen voor eventuele promotie of                                                                         leveren van diensten

Locatiegegevens                         > 2 jaar > Zodat ik indien nodig contact met u kan opnemen voor eventuele promotie of                                                                         leveren van diensten

Bankrekeningnummer                 > 2 jaar > Zodat ik indien nodig contact met u kan opnemen voor eventuele promotie of                                                                         leveren van diensten             

 

HBoonstraFotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit HBoonstraFotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HBoonstraFotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Voor het gebruik van foto's en video's ter promotie van u of uw kinderen wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd met een toestemmingsformulier. Indien u in eerste instantie toestemming heeft gegeven voor het gebruik van foto's en of video's van uw fotoshoot kunt u hier altijd op terug komen.